Vedení školy

Ředitel školy                                                     Zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně a preventistka soc - patol. jevů


Mgr. Bc. David Hanuš                                           Mgr. Monika Lázňovská
+420 491 427 851                                                     +420 491 427 850
+420 739 440 955   reditel@socea.cz          +420 739 440 924       laznovska@socea.cz

            

 

Vedoucí praktického vyučování a odborného výcviku

Mgr. Petra Hanušová

+420 491 427 850

+420 725 936 443    hanusova@socea.cz