Zaměstnanci školy

Ředitel školy

Zástupkyně ředitele

Vedoucí odborného výcviku a praxí

Sekretářka

Učitel/ka