Renata Dušková 18.5.2022 - Renata Dušková

„Bezpečně v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój“

„Bezpečně v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój“

Tento týden se nesl v duchu několika akcí, a my JSME BYLI S VÁMI!

Společně s žáky jsme se účastnili hned několika projektů, pro které byla škola organizátorem oslovena. Již jsme vás informovali o akci u příležitosti Světového dne hypertenze společně s náchodskou nemocnicí a také o Dopravní soutěži mladých cyklistů, které pořádalo  Ministerstvo dopravy – BESIP, Město Náchod a UCIMseRIDIT.cz.

Kromě těchto akcí jsme současně 16. a 18. května byli přizvání k česko-polskému projektu „Bezpečně v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój“,  který je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Celý projekt probíhal ve dvou dnech na Dětském dopravním hřišti v Náchodě. V jeho rámci proběhlo 8 výukových lekcí pro žáky základních škol na 4 témata: první pomoc, dopravní výchova, protipožární výuka pro děti a obrana pro seniory. Naši žáci opět pod vedením paní učitelky Kateřiny Hanušové prezentovali první pomoc, včetně základů kardiopulmonální resuscitace, včetně defibrilace. Nechybělo ani fingování zranění, po kterém prahlo nejedno dětské srdce ?. Vše bylo natáčeno a ze záznamů bude vyrobeno výukové video opatřené také polskými titulky. Současně byla tato výuka přenášena do polské školy ve Słonem.

 

Jsme velmi rádi, že se akce setkaly s takovým úspěchem a nadšením, které bylo vidět v dětských očích.

Děkujeme Městu Náchod za příležitost účastnit se společných projektů. Děkujeme všem organizátorům, za snahu a nadšení tvořit projekty, které mají smysl. V neposlední řadě poděkování všem, za skvělou reprezentaci školy.