Renata Dušková 2.12.2021 - Renata Dušková

Den otevřených dveří za námi

Den otevřených dveří za námi

Včera škola ožila jiných ruchem. Otevřela se rodičům a příštím žákům, kteří si aktuálně vybírají svou školu, svůj studijní obor.

Učebny se proměnily ve virtuální třídy, aby co nejvíce přiblížily žákům vybrané předměty v rámci jednotlivých oborů. V učebně biologie si návštěvníci prohlédli modely lidského těla, vyzkoušeli si jak poskládat např. orgány do dutiny břišní, či vložit srdce do dutiny hrudní. Učebny ošetřovatelství simulovaly nemocniční pokoj s přípravou všech činností, které spadají do kompetence ošetřovatelů a praktických sester (měření fyziologických funkci, odběry krve, podávání léčiv a další). Učebny výtvarné a hudební výchovy se proměnily v tvořivou dílnu a v malý koncertní sál. Celou školou zněly táborové a lidové písně, ale i vánoční koledy.
Tělocvična žila sportem, žáci si zahráli míčové hry, badminton nebo si zacvičili na jednotlivých nářadích. Učebna ICT či jazyková učebna žily interaktivními kvízy a ukázkami moderních metod, které využívá ICT.

Děkujeme žákům, učitelům a zástupcům náchodské nemocnice za přípravu celého Dne otevřených dveří a za aktivní účast v průběhu celého odpoledne.

Druhý Den otevřených dveří se uskuteční dne 19. ledna 2022.