David Hanuš 18.3.2021 - David Hanuš

Dopis - poděkování našim žákyním za profesionální přístup

Dopis - poděkování našim žákyním za profesionální přístup

V Jaroměři dne 16.3.2021

 

Střední škola sociální a zdravotnická

Evangelická akademie v Náchodě

 

Ředitel školy                                              

Mgr. Bc. David Hanuš                  

 

Věc: Poděkování

 

 

Vážený pane řediteli,

17 dní jsem byla hospitalizována v oblastní nemocnici Náchod na Covid -JIP lůžkovém oddělení.

Touto cestou bych ráda poděkovala dvěma Vašim studentkám - Karolíně Černé a Vendy Kasnarové, které zde vypomáhaly jako dobrovolnice.

U obou mladých dívek mě mile překvapilo jejich velké nasazení a chuť pomoci. Ochotně pomáhaly při ranní hygieně, pacienta krmily, pohladily a neobtěžovalo je si s pacienty i popovídat. Jejich vystupování bylo vstřícné, klidné, ohleduplné a starostlivé.

Tento jejich profesionální přistup mi dodával další sílu a energii. To vše dovede člověk ocenit až v době, kdy je odkázán na pomoc druhých.

Děvčatům děkuji, vážím si jejich pomoci a do budoucna jim přeji, aby při jejich těžké profesi vydržely být stále tak profesionální a empatické.

 

Děkuji.

 

Vaše pacientka

 

 Dagmar Špringerová, Jaroměř