Renata Dušková 4.6.2021 - Renata Dušková

Náchodská zdrávka navštívila zdrávku v Brně

Náchodská zdrávka navštívila zdrávku v Brně

Setkávání a výměna zkušeností patří k důležitým činnostem každého člověka. Na významu nabývají i pracovní setkání. Potkají-li se pracovní povinnosti se vstřícným prostředím a milými kolegy, povýší zaměstnání na radost ?.

Vedení naší školy s učitelkami odborného výcviku a odborných praxí navštívilo Střední zdravotnickou školu Evangelickou akademii Brno. Spojuje nás nejenom společný zřizovatel, Českobratrská církev evangelická, ale také stejné vzdělávací obory. Měli jsme možnost prohlédnout si nejenom školu, ale také jsme nasáli atmosféru výuky odborných předmětů. Zejména nás zajímala probíhající praktická výuka ošetřovatelství v odborných učebnách. Využili jsme příležitost vyzkoušet několik simulátorů. Zejména simulátor staří či simulátor zrakových vad, které naše škola plánuje také zakoupit. Radostnou zprávou je, že  i  naši žáci se mohou v příštím školním roce těšit na nové pomůcky, které ještě více  obohatí výuku. V rámci celého dne probíhala živá výměna názorů a témata směřovala i k výměně zkušeností, mimo jiné i s organizací závěrečných a maturitních zkoušek. Na závěr ředitelé obou škol nastínili oblast další vzájemné spolupráce, včetně návrhu zpečetění partnerství obou škol.

Děkujeme za pozvání a příležitost k setkávání!

 

Mgr. Bc. David Hanuš