David Hanuš 8.4.2021 - David Hanuš

Návštěva Hospice Anežky České v Červeném Kostelci

Návštěva Hospice Anežky České v Červeném Kostelci

Ve středu 7. dubna společně hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, paní náměstkyně Martina Berdichová a ředitel naší školy David Hanuš navštívili Hospic Aněžky České v Červeném Kostelci. Pan hejtman předal řediteli hospice Miroslavu Wajsarovi dar v podobě respiračních roušek. A právě on jako první hejtman, který navštívil hospic, vyjádřil velikou úctu všem, kteří v hospicové péči pracují. Ředitel naší školy David Hanuš informoval o velmi dobré spolupráci  a dalších společných možnostech školy a hospice.