Renata Dušková 4.12.2021 - Renata Dušková

Nejvíc potěší, když se vracejí absolventi a vzpomínají

Nejvíc potěší, když se vracejí absolventi a vzpomínají

Na půdě Alma Mater jsme opět mohli přivítat našeho absolventa Ladislava Kubečka, který byl jedním z prvních žáků školy v době, kdy jsme vzdělávali žáky s těžkým poškozením zraku.

Láďa vyprávěl o svém životě, studiu na naší škole, ale také o práci maséra, které se věnoval.  Vzpomněl i na svou práci s vodicími psy. V současné době pracuje jako asistent ombudsmana ve společnosti EMERGE, a. s. a pomáhá lidem řešit jejich problémy. Zajišťuje například pomoc při zajišťování bydlení, při komunikaci s úřady, pomoc v případě péče o straší osobu a mnoho dalšího.

Přednáška Ládi Kubečka se stala již milou a nezapomenutelnou tradicí. Žáci dostali jedinečnou příležitost poznat a pochopit život nevidomých. Na základě této skutečnosti si také daleko lépe propojí probíranou látku z oblasti sociální práce s klienty se specifickými potřebami. Současně pochopili, že i s handicapem je možné vést plnohodnotný život.

Děkujeme a těšíme se na setkání i s dalšími absolventy v rámci plánovaného projektového dne.