Renata Dušková 25.6.2021 - Renata Dušková

Poslední školní den, předání vysvědčení a hurá, prázdniny začínají!

Poslední školní den, předání vysvědčení a hurá, prázdniny začínají!

Dnešní den je pro naše žáky posledním vyučovacím dnem. Dnem, kdy jsme sklidili plody naší společné práce a píle žáků se definitivně zpečetila! Končí školní rok 2020/2021! Třídní učitelé předávají svým žákům ročníková vysvědčení.

Tradice společného setkání se nově přesunula do kina Vesmír. Povzbuzující slovo školního kaplana Radima Žárského plynulo mezi námi a jeho řeč byla opět vlídná a motivující. Na závěr nechyběla společná píseň.

Slavnostní den se stal také jedinečnou a výjimečnou příležitostí k ocenění našich žáků i učitelů, kteří v období covidové pandemie pomáhali ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Svým přístupem ukázali svou odvahu a statečnost. Nikdo nemůže být na pochybách, že tito žáci mají srdce na pravém místě. Jejich práci přišli ocenit i představitelé Města Náchod. Každý žák z rukou místostarosty pana Čtvrtečky převzal milou pozornost od města Náchod.

Své žáky za tuto výjimečnou pomoc ocenil ředitel školy David Hanuš a vřelými slovy jim poděkoval: „Díky za vaši odvážnost a pomoc v době, kdy jste byli nejvíce potřeba! Jsem hrdý, že jste žáky naší školy a děláte čest svému budoucímu povolání. Nechť vám náš dárek připomíná dobu, kterou jste zvládli na výbornou.“ Za svůj příspěvek lidskosti žáci obdrželi od školy sadu funkčních osušek – jak řekl pan ředitel: „Něco malého do výbavy.“

Dík patří všem, kteří zvládli náročnou distanční výuku se ctí. Byl to náročný školní rok pro žáky, ale i pro učitele. Přejeme všem krásné prázdniny plné zážitků a letních dobrodružství.

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2021/2022!