Renata Dušková 25.8.2021 - Renata Dušková

Prázdniny končí ?

Prázdniny končí ?

Prázdniny končí? Nenechte se mýlit! Ještě máte před sebou několik dní, než letním
prázdninám definitivně odzvoní konec.


A nám učitelům začíná ve středu 25. srpna přípravný týden.
Škola se nám mění k nepoznání! Nechte se překvapit, co všechno jsme pro vás připravili.
1.září v 8:00 se všichni sejdeme ve školní budově a pak pěkně pospolu odejdeme na
slavnostní zahájení, které se bude konat v sále Kina Vesmír.
Prváci si školy užijí až od 6. září, neboť hned 1. září odjíždějí na adaptační pobyt, aby se lépe
poznali v neformálním prostředí.

Prázdniny končí, nový školní rok již brzy ZAČÍNÁ…

Těší se na vás celý pedagogický sbor v čele s naším úžasným panem ředitelem