Renata Dušková 11.10.2021 - Renata Dušková

Psychika - duše v pohodě - vzděláváme učitele!

Psychika - duše v pohodě - vzděláváme učitele!

Část pedagogického sboru se zúčastnila víkendového vzdělávacího kurzu s názvem Psychika I - duše v pohodě, který proběhl v termínu 
8. - 10. 10. 2021 v hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad.

Celý kurz vedla lektorka psycholožka Mgr. Jana Kastnerová. Svým osobitým přístupem obohatila a nadchla všechny přítomné.

Kurz přinesl celou řadu pohledů na duševní zdraví, například, jak se bránit pracovnímu stresu, jak pracovat s emocemi, co vše mohu udělat JÁ. Nosnou myšlenkou kurzu bylo holistické pojetí sebe sama i způsob vnímání našeho okolí. Témata se prolínala s pohledem na výchovně vzdělávací proces, ale také s pohledem na rozvoj školy. Bylo velmi zajímavé pozorovat vzájemné napojení a slyšet, že všichni máme podobný záměr a názor na práci s žáky. Že máme totožné zapálení pro všestranný rozvoj žáků  a v konečném důsledku i  stejný postoj k budování prestiže školy.