Renata Dušková 6.9.2021 - Renata Dušková

Školní rok se nám pěkně rozjíždí!

Školní rok se nám pěkně rozjíždí!

Září vstoupilo do druhého týdne a žáci v jednotlivých školních předmětech vstřebávají nové informace, opakují si praktické dovednosti a prváci se pomalu rozkoukávají v novém prostředí a seznamují se s dalšími spolužáky.

A co naši maturanti?


Budoucí sestřičky jsou opět na průběžné odborné praxi v náchodské nemocnici! Žáci oboru sociální činnost se na praxi pilně připravují a za několik dní nastoupí k souvislému čtrnáctidennímu působení v různých zařízeních sociálních služeb. 

Všem žákům přejeme mnoho studijních úspěchů (včetně těch praktických) a našim maturantům přejeme nadhled, sílu a ochotu získat co nejvíce praktických dovedností před obávanou „zkouškou dospělosti.”