Renata Dušková 11.10.2021 - Renata Dušková

SOŠ sociální a zdravotnická hostí brněnskou zdravku.

SOŠ sociální a zdravotnická hostí brněnskou zdravku.

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně přijala pozvání ředitele SOŠ sociální a zdravotnické - Evangelické akademie v Náchodě Davida Hanuše k návštěvě školy. Tím jsme navázali na započatou spolupráci z loňského školního roku, kdy naši učitelé navštívili brněnskou zdravotnickou školu. 

Ředitelku školy Renátu Michálkovou a její  kolegy přivítal na půdě naší školy ředitel David Hanuš, zástupkyně ředitele Monika Lázňovská a vedoucí odborných praxí a výcviku Petra Hanušová. Kolegové si prohlédli školu, nejdéle se zdrželi v učebnách ošetřovatelství, kterými je provedla učitelka odborných předmětů Kateřina Hanušová. Právě v těchto učebnách proběhla živá diskuze o vybavenosti škol lůžky a modely pro praktický výcvik. Hovořilo se o pořízení pracovního oblečení žáků obou škol a také o organizaci maturitních zkoušek.  Setkání bylo velmi inspirativní pro obě strany a výměna zkušeností proběhla v přátelském a profesionálním duchu.

Děkujeme za příležitosti,  které k nám přicházejí, a děkujeme za možnosti vzájemně se potkávat.