Renata Dušková 31.3.2021 - Renata Dušková

Velikonoční svátky

Velikonoční svátky

Milí žáci, kolegové, rodiče a přátelé školy,

 

máme před sebou Velikonoční triduum, které představuje nejvýznamnější dny Velikonoc a zároveň nejvýznamnější křesťanské svátky.

Velikonoční triduum je doba tří dnů a tvoří ji Večerní slavnost na Zelený čtvrtek jako Památka Večeře Páně, liturgie Velkého pátku jako Památka Umučení Páně a Slavnost velikonoční noci a velikonoční neděle jako Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Posvátný charakter těchto dní umocňují lidové tradice svěcení jara, zvláště obyčeje zaměřené k ochraně budoucího živobytí a zdraví rodiny. Celé velikonoční období dává prostor projevům lásky i milosrdenství.

Již druhým rokem, v souladu s vládním nařízením, nás čekají Velikonoce bez pomlázky, bez možnosti, aby chlapci vyšlehali čerstvými vrbovými proutky děvčata a ona jim na oplátku podarovala vajíčko jako symbol života.

 

Velikonoce také spojují pohanské zvyky s nejhlubším tajemstvím křesťanské víry. Rovnodennost je časem, kdy se může každý z nás znovu rozhodnout, na kterou se dá stranu. Ostara, jak zní starý germánský název jarního svátku, je časem rovnováhy mezi světlem a tmou. Můžete tedy žádat o vnesení rovnováhy do jakéhokoliv aspektu vašeho života. Pojďme se spojit s přírodním cyklem a oslavme svátky jara. Nasbírejte venku divoké květy. Běžte se projít a všímejte si znamení rostoucího života v přírodě. Zasaďte semínka první zeleniny nebo květin. Pomozte Zemi vzpamatovat se a ukliďte místo třeba ve veřejném parku od odpadků. Všimněte si, kteří ptáci se již vrátili ze zimních krajin. Nastrojte jim krmítko. Vyjádřete úctu krajině kolem svého obydlí.

 

Jedním z témat svátku jara je také očista. Udělejte si doma pověstný “jarní úklid” se záměrem přerušit energetická spojení se všemi předměty, které už nejsou v souladu s vaším životem. Takový úklid je činnost navýsost magická! Můžete uvolnit spoustu zablokované energie, pokud jste ochotni podívat se pravdě do očí a položit si otázku, zda tato věc je skutečně v souladu s vašimi současnými cíli a zda představuje něco, co chcete, aby ve vašem životě rostlo. Nyní je příhodný čas!

 

Nechť jsou vaše dny naplněné štěstím, užijete svátky v poklidu a mějte radost ze všeho nového, co s jarem přichází.

 

Krásné Velikonoce!

 

David Hanuš

Ředitel