David Hanuš 5.3.2021 - David Hanuš

Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii

Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii
 
Lékařům, zdravotním sestrám a bratrům, sociálním pracovníkům, pečovatelům, sanitářům a dalším zaměstnancům zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

Praha, 4. března 2021

Vzkaz Evangelické církve lidem v první linii

Vážení a milí,

v této době zuřící pandemie nesete na svých bedrech velký díl břemene, které doléhá na nás všechny. Sloužíte obětavě v první linii, naplno tváří v tvář utrpení. Musíte se více než kdykoli předtím vyrovnávat se skutečností, že vaši pacienti umírají, že zdroje materiální i lidské, které máte k dispozici, jsou omezené.

Ujišťujeme vás o tom, že to je břemeno nás všech. Víme, že děláte vše, co je ve vašich silách, dokonce více, než je možno chtít a očekávat. Ale častokrát není v lidské moci smrti zabránit. A je nesmírně těžké přijmout svá omezení a bezmoc.

Myslíme na vás s porozuměním, s obdivem, s láskou. Jako jednotlivci i společenství našich sborů se modlíme za uzdravení nemocných, za úlevu v jejich utrpení a umírání, modlíme se za trpělivost a naději jejich blízkých a také za sílu a naději pro vás lékaře, sestry, pečovatele.

Ze srdce vám přejeme, abyste nacházeli oporu u svých blízkých, nadřízených, přátel, sousedů. Abyste nalézali dobrou odbornou pomoc supervizní a psychoterapeutickou. A také duchovní. Naši nemocniční kaplani a faráři (www.e-cirkev.cz/pomocvpandemii) tu nejsou jen pro věřící, může se na ně obrátit kdokoli, kdo hledá pochopení, posilu a povzbuzení. Jsme si jisti, že podobně to vnímají i ostatní církve.

Pán Bůh vám žehnej

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

Daniel Ženatý

synodní senior

Pavel Pokorný

I. náměstek synodního seniora

Ondřej Titěra

II. náměstek synodního seniora

Vladimír Zikmund

synodní kurátor

Jiří Schneider

I. náměstek synodního kurátora

Eva Zadražilová

II. náměstkyně synodního kurátora