Renata Dušková 14.12.2021 - Renata Dušková

Workshop v keramické dílně

Workshop v keramické dílně

Keramická dílna školy, která slouží zejména našim žákům v rámci vyučování/předmětu výtvarná výchova a výtvarná výchova s metodikou, na chvíli hostila klienty z náchodské Oblastní odbočky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.   Žáci 3. ročníku oboru sociální činnost společně s učitelkou a profesionální keramičkou Veronikou Tymelovou připravili workshop na téma „Tvoření s hlínou“. 

Workshop se nesl ve velmi příjemném duchu. Návštěvníky přivítal ředitel školy David Hanuš s kolegyní Veronikou Tymelovou společně s žáky. Všem klientům byli žáci nápomocni radou, vedením a podali jim  pomocnou ruku, když bylo třeba.  Návštěvníci byli seznámeni s prezentací „Jak pracovat s hlínou“,  vyzkoušeli si techniku vymačkávání hliněné koule pro výrobu misky. Také vytvářeli keramické závěsné ptáčky. Všechna díla žáci připravili k vypálení a následnému glazování, aby hotové výrobky následně předali jejich tvůrcům, kteří neskrývali upřímnou radost.

Součástí workshopu bylo i příjemné posezení u čaje a kávy.

Děkujeme za další možnost potkávat se a vyměňovat si vzájemné  mezigenerační zkušenosti, které obohacují nás zdravé, ale i ty, kteří žijí s handicapem.

 

Těšíme se na další podobná setkání.