Renata Dušková 2.9.2021 - Renata Dušková

Začátek roku se nese v rychlém tempu

Začátek roku se nese v rychlém tempu

První školní den se nesl ve slavnostním duchu. Kino Vesmír se stalo místem prvního setkání po prázdninách. Žáky přivítal nejenom ředitel školy David Hanuš, ale také starosta města Náchod Jan Birke, ředitel nemocnice Jan Mach a náměstek synodního kurátora Českobratrské církve evangelické Jiří Schneider.

 

Přítomný okamžik se nesl v duchu vyzdvihnutí práce v sociálních a zdravotnických zařízeních a jejich pracovníků. V rámci uvedení žáků na odbornou praxi do sociálních zařízení města Nachod a blízkého regionu obdrželi žáci z rukou starosty kytičku. Budoucí zdravotníky na odbornou praxi a odborný výcvik přivítal ředitel nemocnice Jan Mach s hlavní sestrou Markétou Vyhnanovskou. V programu nechybělo ani vlídné slovo od školního kaplana Radima Žárského, který bohoslužbu zaměřil na přátelství a odpuštění.

Ředitel školy tradičně uvítal nováčky, žáky prvních ročníků, kteří následně odjeli na adaptační pobyt do Bělče nad Orlicí. Tam překvapením pozdního odpoledne byla milá návštěva ředitele školy Davida Hanuše a ředitele nemocnice Jana Macha.

Sluníčko přímo vybízelo k letním radovánkám, které si všichni náramně užili nejenom na břehu rybníka. Večer u táboráku s písničkami završil celý náročný den.