Renata Dušková 9.6.2021 - Renata Dušková

Žáci a žákyně absolvovali souvislou odbornou praxi v nemocnici!

Žáci a žákyně absolvovali souvislou odbornou praxi v nemocnici!

Žákyně a žáci 3. ročníku absolvovali souvislou odbornou praxi v nemocnici. V průběhu tří týdnů prošli interními i chirurgickými obory. Osvojili si nejenom praktické dovednosti, pochopili jednotlivé souvislosti a zvládli propojit teoretické znalosti s praktickým využitím v péči o pacienta. Pod vedením zkušených zdravotníků získali také mnoho cenných pracovních zkušeností.

Děkujeme všem sestrám a lékařům, kteří naše žáky provedli souvislou praxí, byli jim nápomocni radou i ochotou předávat své zkušenosti. Vždyť každý si jistě vzpomene na svá studijní léta, na své začátky ?.

Současní praktikanti měli bohužel o mnoho komplikovanější start.   Poslední dva školní roky je zastihla distanční příprava, která také zamezila praktickému nácviku ve škole. O to více bylo potřeba pochopení a snahy žákům pomoci.

Děkujeme.