Renata Dušková 22.4.2021 - Renata Dušková

Žákyně 3. ročníku oboru praktická sestra v novém

Žákyně 3. ročníku oboru praktická sestra v novém

Náchodská nemocnice zahájila postupné stěhování jednotlivých oddělení do nových prostor. Žákyně 3. ročníku oboru praktická sestra svou premiéru zahájily na ortopedickém oddělení.

Dojmy jsou veliké, žákyně nešetří superlativy: krásné, barevně odlišené a čisté prostředí. Všechny vyzdvihují promyšlenost uspořádání jednotlivých místností, včetně velké přípravny pro sestry, ale také blízkost operačních sálů, kdy odpadá složitý transport nemocnicí. Shodují se, že se na praxi v novém moc těšily.  „Pozitivní odezvu slyšíme i od našich pacientů, kteří si chválí nejenom samotné prostředí oddělení, ale také pokoje vybavené televizory, včetně poskytované kvalitní péče,“dodává učitelka odborného výcviku Alena Jará.

„Velmi nás těší milý a vstřícný přístup sestřiček, které nám pomáhají a ochotně nás seznamují s každodenním chodem oddělení,“ dodává za všechny žákyňka Sabina.

Do nové nemocnice se na svou praxi vedle žáků oboru praktická sestra těší i žáci studijního oboru ošetřovatel. Nová nemocnice s sebou nese nejenom nové prostředí a vybavení, ale také přináší nové možnosti v přípravě na budoucí povolání.

„Náchodské nemocnici přeji bezproblémové stěhování a hladký start v nových prostorách.  Nemocnice je nezpochybnitelně nemocnicí 21. století. Našim žákyním a učitelkám odborného výcviku přeji, aby se rychle adaptovaly na nové podmínky a získaly co nejvíce zkušeností a dovedností pro své budoucí povolání,“ uvádí ředitel náchodské zdrávky David Hanuš.