Renata Dušková 31.5.2021 - Renata Dušková

Živá knihovna povolání

Živá knihovna povolání

Svaz průmyslu a dopravy ČR v návaznosti na rozvolňování vládních opatření uskutečnil dlouhodobě odkládaný projekt “Živá knihovna povolání”, který proběhl alespoň formou on-line prezentace.

Cílem akce bylo, aby se žáci posledních ročníků základních škol dozvěděli více o zajímavých profesích a současně se seznámili s firmami ve svém okolí a vybrali si tu správnou školu.

Vzhledem k termínu akce již necílila svým sdělením na žáky 9. ročníků, ale na žáky 7. a 8. tříd. Věříme, že prezentace naší školy a Oblastní nemocnice Náchod, a. s. zaujala především ty, kteří přemýšlí o některém z humanitních povolání a pro své profesní směřování se teprve rozhodují.

Přijďte mezi nás a vyberte si jeden z perspektivních oborů s garancí uplatnění na trhu práce. Studium jednotlivých oborů Vám přiblížíme přímo ve škole. Jste vítáni spolu s rodiči či v rámci organizované školní exkurze.

Sledujete náš web a Facebook.

https://www.socea.cz/

FB: https://1url.cz/YKoTr