David Hanuš 24.2.2021 - David Hanuš

Poslání hnutí FAIR TRADE

Poslání hnutí FAIR TRADE

Fair Trade není lhostejný k problémům světa
Etika, udržitelnost a transparentnost mají být mostem mezi producenty a spotřebiteli. Jakým způsobem se o to FT zasazuje? V rámci FT existují standardy, které mají zajistit udržitelnou budoucnost. Pěstitelům nabízí:


dlouhodobé obchodní vztahy a přímý kontakt s dovozci

předfinancování produkce

stabilní a existenci zajišťující minimální výkupní ceny nezávislé na kolísavosti trhu

fairtradové prémie určené na realizaci společných rozvojových projektů v rámci komunity

vyšší ceny za produkty pocházející z ekologického zemědělství

udržitelné zemědělské postupy šetrnější k životnímu prostředí

zákaz nucené a nelegální dětské práce

důstojné a bezpečné pracovní podmínky

Souhrnně lze říci, že se pěstitelům dostává možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Nejsou právě tyto možnosti to, co si i západní svět přeje pro chudé země a o co už dlouho usilují charitativní a humanitární organizace? Rozdílem je, že prostřednictvím FT není celkový prospěch jen na straně producentů, nýbrž i spotřebitelů. Díky certifikaci FT má spotřebitel jistotu:

kontroly dodržování lidských práv

původu jeho zboží (zveřejňování celého obchodního řetězce)

podpory konkrétních pracujících chudých lidi

dodržování základních pravidel ekologicky šetrného pěstování

ceny odpovídající nákladům na pěstování, výrobu a platy zaměstnanců

Koupí férového zboží spotřebitel potvrzuje velice důležitý fakt a to, že si je vědom své odpovědnosti za svět ve svém „nákupním košíku“.Fairtrade je totiž „mnohem více než ochranná známka - má jasný rozvojový cíl: změnit naše spotřební chování směrem k větší odpovědnosti a tím snížit chudobu v zemích globálního Jihu.“ (Produkty Fairtrade. Fairtrade Česká republika)