David Hanuš 19.4.2021 - David Hanuš

Posunutí termínu vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Na základě rozhodnutí MŠMT budeme moci vydat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí až 19. 5. 2021. Toto rozhodnutí MŠMT se týká maturitních i učebních oborů.

Milí uchazeči,

prosíme vás o trpělivost. Bohužel vám dříve nemůžeme sdělit výsledky přijímacího řízení.

Zápisové lístky nám budete moci předat také až od 19. 5. 2021, a to do 10 pracovních dnů, tj. do 3. 6. 2021.

Děkujeme za pochopení.