Sanitář

Sanitář

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

OTEVÍRÁME PODZIMNÍ TERMÍN OD 6. 10.2021 - již nyní se můžete přihlásit!

Střední odborná škola sociální a zdravotnická – Evangelická akademie s Oblastní nemocnicí Náchod a.s. nabízí vzdělání v oboru SANITÁŘ, č. akreditace MZDR 9959/2017-7/ONP.
Kvalifikační kurz připravuje jednotlivce k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání sanitáře pro činnosti v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení včetně úseků poskytujících vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči, kde bude vykonávat své povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Uplatnění absolventa:
Absolvent kurzu může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče, kdy se pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu bude podílet na poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče i autoptického oddělení. Současně může, pod přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, vykonávat své povolání na úsecích vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Informace ke kurzu:
Předpokládaný termín konání kurzu: od 6. 10. 2021 do prosince 2021 (podmínkou je minimální počet přihlášených – 15 osob).
Výuka bude probíhat dva dny v týdnu (středa a čtvrtek 10:00 – 17:00 hod.).
Teoretická část (100 hod.) bude realizována v budově školy, praktická část (80 hod.) v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou.
Podmínky přijetí: ukončené základní vzdělání potvrzení o zdravotním stavu, očkování proti hepatitidě typu B 18 let – minimální věk účastníků.
Cena kurzu: 7400,- Kč
Přihlášky přijímáme poštou nebo elektronicky do pátku 17. 9. 2021.