Renata Dušková 24.3.2021 - Renata Dušková

28. březen - Den učitelů

28. březen - Den učitelů

Motto:

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.

Jan Ámos Komenský

Celosvětově se slaví den učitelů až 5. října, ale v České republice připadá tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28.3.1592), zakladatele moderní pedagogiky. Letos od jeho narození uplynulo neuvěřitelných 429 let!

 

Pojďme se na chvilku zamyslet nad tím, kam se „naše moderní školství“ posunulo, kam směřuje. Je udržitelné za současných podmínek? Řídíme se alespoň některými zásadami jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, přezdívaného Učitel národů?

Jan Ámos Komenský by možná nevycházel z údivu, co všechno musí současný učitel a i žák zvládnout. Pojďme společně vzpomenout, jakým situacím jsme byli vystaveni za poslední rok s covidovou pandemií. Žáci a učitelé zůstali uzavřeni ve svých domovech před obrazovkami svých počítačů. Pedagog je neustále zaměstnám bedlivým  sledováním, kolik žáků zůstává připojeno na on-line hodinu, současně monitoruje kvalitu přenášeného obrazu i mluveného slova. Nutností je udržet pozornost každého žáka a každému žákovi pozornost věnovat a hodnotit aktivitu zapojení do výuky jim vlastní. Nemluvíme o tom, že my i žáci dáváme všanc své soukromí odhalované při zapnutí kamery (ještě že si můžeme nastavit zábavné pozadí) ?.

Na začátku pandemických opatření (v loňském roce) část našich kolegů svou roli učitele paralelně doplnila  rolí paní učitelky na hlídání dětí zdravotníků.  Aktuálně některé naše kolegyně a kolegové pravidelně doplňují roli pedagoga rolí všeobecné sestry v rámci pomoci náchodské nemocnici.

Napadla vás otázka, jak by probíhala výuka, kdyby neexistovaly všechny tyto moderní technologie? Jak bychom zajistili vzdělávání našim dětem? Našli by si sami žáci svou školu hrou? Jak dlouho by vydrželi oslavovat oproštění od školních povinností, než by zjistili, že jim řád a pronikání do vědění chybí?

Milí učitelé, kolegové, užijte svůj den i kdyby jen chvilkovým zastavením. Ukazuje se, že učitel je druh přizpůsobivý a evolučně má velkou šanci na přežití?.

Děkuji Vám za Vaši práci, houževnatost, ochotu spolupracovat v mnohdy již tak složitých situacích. Oceňuji Váš optimismus a udržování „zdravé nálady“.

Přeji Vám alespoň symbolické naplnění Ámosova odkazu "Škola hrou". Je zřejmé, že čím více smyslů do přijímání informací žáci zapojí, tím více informací si uchovají. Je na nás, abychom jejich smyslové vnímání budili, provokovali a vnukli žákům nejlepší motivaci pro učení: „Já to chci vědět, chci znát, umět…“

 

Mgr. Bc. David Hanuš

ředitel školy

 

Pár slov…..Jan Ámos Komenský

Jan Ámos Komenský se narodil se 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl poslední biskup Jednoty bratrské. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice.

Je autorem nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce.

Zásadní učebnice pedagogiky Orbis pictus nebo též Orbis sensualium picls byla sepsána podle Komenského přesvědčení, že škola má být především hrou. Poprvé byla vydána v roce 1658 v Norimberku. Domníval se, v rozporu s tehdejšími vyučovacími praktikami, že by žáci měli umět naučenou látku nejen mechanicky odříkat, ale opravdu i rozumět tomu, čemu se učí. Opatřil tedy učebnici množstvím ilustrací, tak aby byla pro děti poutavá. Týkala se biologie (živé i neživé přírody), teologie a dále člověka, tedy něčeho, co lze dnes nazvat základy společenských věd. Komenský vysoce oceňoval význam výchovy. Podle něj by žádné dítě nemělo být vyloučeno z výchovy, protože i to nejméně nadané dítě lze alespoň poněkud vychovat.

Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterodamu.