Renata Dušková 17.10.2021 - Renata Dušková

30 let poprvé…

30 let poprvé…

V sobotu 16. října 2021 se v 6:00 hodin ráno vypravila delegace Střední odborné školy sociální a zdravotnické – Evangelické akademie Náchod do Olomouce na oslavy 30 let od vzniku škol Evangelické akademie.

Do autobusu nastoupily čtyři paní učitelky, pan ředitel, školní kaplan a také jedenáct žákyň. Cesta ubíhala velmi rychle a do Olomouce jsme dorazili včas. Oslavy se konaly v areálu Konzervatoře Evangelické akademie. V cíli nás vřele přivítala koordinátorka škol Evangelické akademie                     paní Helena Wernischová, která nás seznámila s našimi úkoly.

Celý tým z Náchoda se rozdělil na několik skupin. Naše žákyně velmi profesionálně zastávaly své úkoly na stanovišti na Parkánech, kde v příjemném prostředí zalitém sluncem seznamovaly zájemce s brýlemi simulujícími vady zraku, se zásadami první pomoci a odvážným dětem naše maskérky vytvořily pomocí barev fingovaná zranění. Mnoho dětí ze sboru pražské bratrské školy vystupovalo na koncertě s namalovanými modřinami, tržnými ranami – až to trochu připomínalo zkoušku na halloween.

Naše paní učitelky opanovaly stanoviště před vstupem do areálu, kde testovaly antigenními testy ty, kteří chtěli navštívit program a nesplňovali podmínky vstupu.

Pan ředitel a školní kaplan byli zapojeni do bujné diskuze s představiteli ostatních škol Evangelické akademie a s představiteli Českobratrské církve evangelické.

Celá akce probíhala ve velmi přátelském duchu, který byl podtržen krásnými vnitřními i venkovními prostorami olomoucké konzervatoře. Oslavy se velmi vydařily určitě i proto, že si nenechalo ujít ani sluníčko a od rána přihlíželo.

Jelikož je Olomouc krásné město, nenechali jsme si ujít ani prohlídku historického centra. Plni hezkých dojmů a také vyčerpaní jsme ve 21 hodin dorazili zpět do Náchoda.