Občas se vyskytne alternativní adventní věnec s pěti svícemi. 5. svíčka je bílá, stojí uprostřed věnce a zapaluje se na Štědrý den. Symbolizuje narození Ježíše Krista a neposkvrněnost.

Mysleme na shovívavost, kterou nyní všichni potřebují. Ruku v ruce se shovívavostí jde něha, pochopení, tolerance, soucit a vstřícnost.  Věřte proto v Lásku, souznění, harmonii a radost, které jsou hlavním poselstvím se sklonkem roku. Posilujte je vždy, za každých okolností a na každém kroku.

Přejeme krásné a provoněné Vánoce.