Renata Dušková 12.5.2021 - Renata Dušková

Slavíme den sester!

Slavíme den sester!

12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, který je připomínkou narození
Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry.
Cítíme hrdost, že i naše škola vzdělává budoucí praktické sestry.

Prestiž sestry nabývá na obrovském významu, který jsme viděli v době „covidové“. Jsou to právě sestry, které se obětavě potýkaly s náročnou péčí o pacienty s onemocněním Covid-19. Odhodlanost, ochota pomoci, ale také obrovské vyčerpání bylo každodenní realitou. Zdravotní sestřičky v sobě objevily nesmírnou vnitřní sílu, která je přiměla znovu vstát a postavit se čelem k náročným situacím, jakými jsou umírání a každodenní konfrontace se smrtí. S nejvyšším nasazením překonávaly lidské hranice. Dokázaly, jak je jejich práce důležitá a nepostradatelná.

Jsme hrdí i na naše žákyně, které byly součástí zdravotnických týmů na covidových odděleních.

 

Sestřičky, děkujeme Vám za Vaši práci! Oslavte svůj den!