Renata Dušková 5.5.2021 - Renata Dušková

Těšíme se na nové žáky, příjímací zkoušky jsou za námi

Těšíme se na nové žáky, příjímací zkoušky jsou za námi

Dnes se škola otevřela novým uchazečům o obory Praktická sestra a Sociální činnost. Žáci devátého ročníku základních škol absolvovali školní přijímací zkoušky do 1. ročníku školního roku 2021/2022. Naše škola nabízí obory pro pomáhající profese, o které mají zájem převážně dívky. Ale podobně jako v minulých letech tyto obory oslovují také chlapce (svou přihlášku si jich na naši školu podalo pět).

Stres spojený s dlouhodobou distanční výukou a přípravou na přijímačky byl na některých žácích znát.  Skvělý a empatický přístup vyučujících pomohly překonat tyto negativní reakce. Žáci ještě mají před sebou čekání na vyhodnocení výsledků.

Všem děkujeme za účast a držíme pěsti, aby ve své první zkoušce uspěli.