Renata Dušková 22.12.2021 - Renata Dušková

Vánoční přání a poselství do nového roku 2022

Vánoční přání a poselství do nového roku 2022

Milí žáci, vážení rodiče, přátelé školy,

 

Štědrý den a vánoční svátky jsou již nadosah ruky. Sváteční dny jsou u nás vyvrcholením očekávání, tedy adventu a Štědrý den je dnem plným zvyků i dárků. V úterý jsme slavili svátek světla, zimní slunovrat nebo také znovuzrození Slunce. Zažili jsme nejkratší den a nejdelší noc. Slunce je teplo, světlo a život. Od tohoto dne se noci začnou opět pomalinku zkracovat a dny prodlužovat. Nadvláda zimy tak začíná slábnout.

Přátelé, ve vánočním čase vzpomeňme na všechny blízké, ale také na všechny, kteří nemohou trávit čas se svou rodinou či přáteli, na nemocné hospitalizované ve zdravotnických zařízeních, na seniory, kteří pobývají v sociálních zařízeních i na ty osamělé. Vzpomeňme na děti z dětských domovů, ale také na lidi bez domova a ty, kteří již s námi nejsou. Věnujme jim myšlenku a poděkujme za to, jaké máme štěstí.

Prosinec je poslední měsíc tohoto roku. S jeho závěrem něco starého končí, ale také něco nového začíná. Když něco končí, máme tendenci se ohlížet, ale také se vracet zpátky k tomu, co známe. Máme pocit, že je to ta správná cesta, že stačí provést pouze upgrade. V životě se ale věci proměňují. Chceme se ohlížet dozadu, co za námi zůstalo a současně litovat, že to netrvá dále? Nebo raději půjdeme dopředu a vytvoříme něco nového? Přátelé, nacházíme se v době, která tu ještě nebyla.

Současně také přecházíme do roku Vodnáře, kdy se nejdůležitější věci budou odehrávat více v našem nitru než ve vnějším světě. Sami se musíme rozhodnout, jakou cestu zvolíme. Život nám věří více, než my věříme v sebe. Vím, že objevíme novou cestu. A její hledání je smyslem této doby víc než kdy jindy, jak u nás, tak ve světě a na celé planetě.

Mějme prosím na mysli, že vnější okolnosti by neměly být tím, co nás vnitřně ovlivňuje. Rozhodneme-li se věřit, je nutné se otočit do sebe a potkat se právě s vlastní důvěrou.

Jsme na cestě, kdy měníme směr a nevíme, co nás přesně čeká. Pojďme trochu nahlédnout do symboliky čísel, která nám může napovědět.  Rok 2022 má hned několik symbolů. Dvojka je symbol duality, harmonické polarity a také je číslem intuice.  Tři dvojky vyjadřují trojjedinost a dohromady nám vyjde číslo šest, číslo harmonie, symbol pro všechny vztahy, ať partnerské, rodinné, kamarádské, přátelské nebo pracovní a i ty další. Ukazuje se nám téma příštího roku, jímž je kvalitativní hledání nových vztahů.

Často slýchávám větu: „Ať se vše už konečně vrátí do normálu!“ Přátelé, co je pro nás NORMÁLNÍ? Podělím se o jeden příklad. Vy sami si odpovíte, co pro vás je normální. Je pro nás normální chodit do práce proto, že musíme vydělat peníze, abychom například zaplatili hypotéku. Je normální pracovat tolik hodin denně, že si pak musíme odpočinout? Nebo je normální chodit do práce, která nám dává hluboký smysl,  baví nás a dělá nás šťastnými, i kdybychom za ni nedostali zaplaceno? Dovedeme si představit, že bychom takto smysluplně trávili svůj život? Co můžeme udělat jinak, aby pro nás bylo přirozené a radostné žít smysluplný a naplněný život? Zkoumejme a rozhodněme se.

 

Přátelé, jaký bude nový rok 2022? Odpovím, že takový, jaký si ho uděláme. Potenciálem bude harmonie a soulad.

Do nového roku Vám chci předat naději a smysluplnost. Hledejme ji tam, kde nám ji nikdo nemůže vzít, a to v sobě. Hledejme způsoby, jak zůstat zdraví, hledejme otázky, jak věci fungují. Vodnář říká: „Pojďme společně zjišťovat nové, kde jsme nikdy nebyli.“  

Hybným motorem je tato doba, která nás formuje zevnitř. Jací jsme, jaké postoje a názory vůči ostatním lidem zastáváme a proč.

Prosím nenechme se rozdělit. Všem nám běží čas a možná tu všichni chceme něco zanechat, chceme vzít život do svých rukou tak, jako když jsme byli malí.
Ptejme se vzájemně na názor, na životní příběh, na trápení a jejich důvody. Ptejme se jeden druhého, jaký máme pohled na svět. Zamysleme se, pro koho můžeme být inspirací, kdo může inspirovat nás. Nenechme se zavřít do dvou krabic, kde jeden druhého nevidí, nevnímá, kde srdce k srdci nemůže. Vždyť jedna z nejvrcholnějších forem komunikace je předložit svůj názor a jen pozorovat reakce ostatních. Zkusme reagovat na názory našich bližních s úctou, láskou a kultivovaností. Vždyť základem zdraví, které si stále přejeme, je naše duševní rovnováha. Důvěřujte své vnitřní moudrosti.

 

Krásné a požehnané vánoční svátky Vám všem a šťastný nový rok na cestě hledání přeje

 

David Hanuš