Renata Dušková 28.4.2021 - Renata Dušková

Žáci se postupně vrací do školních lavic!

Žáci se postupně vrací do školních lavic!

Vládní opatření umožnila od 26. dubna 2021 zahájit praktickou výuku a praktickou přípravu žáků na vyučování ve škole.

Po více jak půl roce distanční výuky se na půdě školy konečně mohli potkat žáci jednotlivých ročníků, a to na praktické přípravě pro své budoucí povolání. Žáci oboru ošetřovatelství, praktická sestra, ale také žáci oboru sociální činnost neskrývali potěšení z toho, že vidí své spolužáky, ale i své učitele. Pozitivní energie se nesla mezi žáky i učiteli, kteří dávali najevo radost ze společného setkání.

Je krásné vnímat, jak duch naší alma mater opět ožívá. Smích, rozmlouvání, veselé klábosení a také výklad pedagogů ve třídě prostupují budovou školy jako víra na nový začátek. Začátek, kdy vše znovu ožívá a probouzí se. Nastupující energie jara se projevuje v přírodě jako rychlý růst a vývoj. Ve škole tomu není jinak. S přicházející energií roste naděje pro návrat žáků do školních lavic a jejich další vzdělávání.