Renata Dušková 18.6.2021 - Renata Dušková

Žákyňky na exkurzi v náchodské nemocnici

Žákyňky na exkurzi v náchodské nemocnici

Poslední vyučovací hodiny ošetřovatelství strávili žákyňky a žáci všech ročníků oboru ošetřovatel a praktická sestra v nových pavilonech náchodské nemocnice, která je také místem, kde absolvovují odborný výcvik a odborné praxe.


Tentokrát jsme měli možnost prohlédnout si již “zabydlenou nemocnici”. Velké poděkování patří hlavní sestře Markétě Vyhnanovské, která nás provedla standardními odděleními, a navíc jsme měli možnost nahlédnout na JIP, ARO, porodnici i poradní sály.